. .

The page is printed

Sociālie aspekti

DB Schenker piedāvā aizraujošas iespējas

Kā viens no lielākajiem darba devējiem, DB Grupa pieņem darbā kvalificētus darbiniekus, kuri ar entuziasmu attiecas pret savu darbu, darba vidi un klientiem.

Uzņēmums ir pārliecināts, ka panākumi nozīmē  darbiniekam vairāk nekā tikai ekonomiskie rādītāji. Tāpēc DB Schenker mērķis ir panākt līdzsvaru starp ekonomiskiem, sociāliem un vides aspektiem.

DB Schenker līdz 2020. gadam būt starp desmit labākajiem darba devējiem Vācijā un vēlas noturēt vadošās pozīcijas arī ārpus tās. Jau šobrīd uzņēmums ir vadošais darba devējs vairākās pasaules valstīs, kā piemērām, Polijā, un uzņēmums strādā pie tā, lai noturētu šīs pozīcijas. DB Schenker sociālā atbildība nebeidzas tikai esot labam darba devējam, uzņēmums vēlas būt atzīts sabiedrības loceklis un izsaka savu apņemšanos, atbalstīt sociālos projektus.

Demogrāfiskās pārmaiņas un pieaugošais pieprasījums pēc kvalificēta darbaspēka norāda uz to, cik stratēģiski svarīga ir darbinieku piesaistīšana un saglabāšana DB Schenker un Deutsche Bahn grupas nākotnes panākumiem.

Personāla saglabāšana

Darbinieki – vissvarīgākā DB Schenker vērtība! Ja uzņēmumā strādā kvalificēti un motivēti darbinieki, tad tas var droši  saglabāt savas panākumu pozīcijas tirgū! DB Schenker personāla saglabāšanas centienus varētu papildināt ar trīs galvenajiem faktoriem: augstu klientu apmierinātību, ilgtspējīgu personāla attīstību un attīstītu korporatīvo kultūru.

Spēcīga un profesionāla cilvēkresursu vadība palīdz ilgtermiņā saglabāt darbiniekus. DB Schenker pastāvīgi strādā, lai celtu darbinieku apmierinātību – nosaka sev vēlamo apmierinātības līmeni un regulāri izvērtē sevi, veicot darbinieku aptaujas visā pasaulē.

Uzņēmums paļaujas uz savu darbinieku kvalifikāciju, kā arī sistemātisku speciālistu un vadītāju attīstību, turklāt DB Schenker mērķis ir padarīt profesionālo attīstību saviem darbiniekiem vēl elastīgāku, lai tie labāk spētu iederēties savos profesionālās  dzīves posmos.

Papildus veiksmīgām cilvēkresursu iniciatīvām, arī spēcīga korporatīva kultūra ir  uzticīgu un apmierinātu darbinieku galvenais priekšnoteikums, kā arī ir ilgtermiņa panākumu pamats. DB Schenker starptautiskais raksturs rada dažādu kultūru integrācijas un kopīgas identitātes izveidošanas problēmas. Uzņēmumam ir svarīgi izveidot tādu korporatīvo kultūru, kurā darbinieki justos  ērti un varētu  kopīgi realizēt  uzņēmuma mērķus.

Darbinieku pieņemšana

Neskatoties uz personāla saglabāšanu ilgtermiņā, ir svarīgi pievērst īpašu uzmanību profesionālai personāla piesaistīšanai. Šodien DB Schenker ir iekarojis sev reputāciju kā viens no pievilcīgākajiem darba devējiem transporta un loģistikas nozarē! Ņemot vērā demogrāfiskās izmaiņas pasaulē un pašreizējo „cīņu par talantiem”, šī mērķa sasniegšanai ir īpaša nozīme!

Papildus esošajām apmācības programmām, DB Schenker ir palielinājis to pasākumu skaitu, kas ir vērsti uz kvalificētu un motivētu darbinieku piesaistīšanu. Tāpēc uzņēmums cieši sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm un asociācijām, kā, piemēram, ar apvienību Bundesvereinigung Logistik e.V.

Pēdējā atjaunināšana: 24.10.2015

Uz lappuses sākumu