. .

The page is printed

Vide

Vide

Mūsu galvenais uzdevums ir pārvadāt Jūsu uzticētos sūtījumus, bet tas jādara pēc iespējas mazāk ietekmējot apkārtējo vidi.

Environment, Environment

Oglekļa dioksīds (CO2) ir viena no gāzēm, kas atstāj būtisku ietekmi uz apkārtējo vidi. Vairāk nekā 150 gadu laikā oglekļa dioksīda izmeši ir veicinājuši siltumnīcas efektu uz Zemes, un turpinot pieaugt CO2 īpatsvaram paaugstināsies arī atmosfēras vidējā temperatūra..  Pašreizējā nekā nedarīšana  nākotnē izmaksās vairāk, nekā  izvēloties darboties saskaņā ar ilgtermiņa stratēģiju.

Laika posmā no 1990. līdz 2007. gadam DB grupa samazināja oglekļa dioksīda emisiju uz pasažieri vai preču tonnu uz kilometru gandrīz par 40%. Savukārt, no 1990. gada Deutsche Bahn grupas CO2 emisija preču transportēšanā pa dzelzceļu saruka par 44%.

Atbildīga rīcība pret  apkārtējo vidi, samazinot oglekļa dioksīda kaitīgos izmešus, ir viens no DB Schenker biznesa stratēģijas stūrakmeņiem.

DB Schenker grupas mērķis ir  laika posmā no 2006. līdz 2020. gadam panākt CO2 emisijas samazinājumu līdz 20%.

Mēs apzināmies, ka mūsu uzņēmuma darbība  neizbēgami  atstāj iespaidu uz apkārtējo vidi, kā arī to, ka mūsu spēkos ir postošo ietekmi mazināt.. Bezdarbība šodien nākotnē izmaksās vairāk nekā videi  draudzīgākas pārvaldības sistēmas ieviešana un uzturēšana.

 

Vides pārvaldibas politika

(PDF | 0,10 MB)
PDF lejupielādēt

Pēdējā atjaunināšana: 23.10.2015

Uz lappuses sākumu