. .

The page is printed

Vadības sistēmas

Vadības sistēmas

Vadības sistēmas galvenais mērķis ir Jūsu preču droša un prasmīga pārvadāšana.

SIA Schenker ir izstrādājis, uztur un attīsta integrētās vadības sistēmu, kas sastāv no:

  • kvalitātes vadības;
  • vides pārvaldības;
  • drošības vadības.

Integrētās vadības sistēma nodrošina mūsu pakalpojumu kvalitāti,  palīdz veidot ienesīgas, uz ilgermiņa sadarbību orientētas biznesa attiecības,  veicinot augstu uzticamību klientu vidū.

Šo rezultātu sasniegšanai esam izstrādājuši i standartizētas procedūras, definējuši grupas  darbošanās noteikumus, turpinot nepārtraukti to pilnveidot.

Mūsu vadības sistēmas efektivitāti un tās  izmantotos līdzekļus  ir apstiprinājušas  vairākas neatkarīgas sertifikācijas institūcijas.

Pēdējā atjaunināšana: 23.10.2015

Uz lappuses sākumu