. .

The page is printed

Kvalitāte

Kvalitāte

Kvalitātes sistēmas galvenais mērķis ir nodrošināt Jūsu preču drošu transportēšanu noteiktajā laikā.

quality, quality

Mēs esam formulējuši  sev sekojošas prasības:

  • Sūtījumi jānogādā precīzi atrunātajos termiņos;
  • Sūtījumi jānogādā  atbilstošā skaitā un stāvoklī;
  • Rēķini jāizraksta  saskaņā ar vienošanos par cenu un sniegto pakalpojumu.

Kvalitātes sistēmas ieviešana SIA Schenker nozīmēja uzņēmuma struktūras un tajā notiekošo procesu sakārtošanu ar vienlaicīgu efektivitātes paaugstināšanu,  turklāt tās  uzturēšanā apzināti piedalās visi darbinieki.

Mūsu standartizētie procesi, plašs loģistikas tīkls, skaidri  formulētie noteikumi un pilnveidošanas programmas veido pamatu šo prasību izpildei un klientu vēlmju apmierināšanai.

 Mūsu kvalitātes vadības sistēmu un instrumentu atbilstību starptautiskajiem standartiem ir atzinusi neatkarīgā sertifikācijas organizācija Bureau Veritas Latvia.

Pēdējā atjaunināšana: 23.10.2015

Uz lappuses sākumu