. .

The page is printed

Drošība

Drošība

Drošība pārvadājumu nozarē ir ļoti būtiska, jo daudzas transportējamās preces bar kļūt par noziedzīgu nodarījumu mērķi.

safety, safety

Daudzu nozaru uzņēmumi, sadarbojoties ar kravas pārvadātājiem, ir izstrādājuši  drošības prasības, kuras ir jāīsteno pirms  biznesa attiecību  veidošanas. Par šādu prasību piemēru  var kalpot  Pārvadājamo preču aizsardzības asociācijas (Transported Asset Protection Association’s  (TAPA´s)) prasības pārvadājumu drošībai (Freight Security Requirements (FSR)). Schenker ir šīs asociācijas biedrs.

Prasības ir apvienotas kvalitātes standartā, kas satur  dažāda līmeņa drošības prasības (sākot ar tehnisko nodrošinājumu un beidzot ar darbinieku un apakšuzņēmēju instruēšanu). Standarts ir iedalīts 3 līmeņos no A līdz C, kur A – satur augstākās prasības, bet C – zemākās.

Līdz šodienai aptuveni 29 Schenker biroji Eiropā (A līmenis), 10 Schenker biroji Āzijas-Klusā okeāna reģionā (A līmenis) un 29 Schenker biroji Amerikā (C līmenis) ir sertificēti saskaņā ar  TAPA FSR prasībām.

SIA Schenker ir saņēmis TAPA  A līmeņa sertifikātu 2004. gadā,  sekmīgi pilnveidojot  un uzturot  drošības sistēmu. Saistībā ar jaunā termināla atklāšanu 2008. gada rudenī, mūsu TAPA FSR sertifikācijas sfēra tika paplašināta, un 2008. gada 3. decembrī notika audits, kuru veica starptautiski pazīstama sertifikācijas kompānija Bureau Veritas. Viņu vērtējums – SIA Schenker jaunais termināls atbilst visām izvirzītajām prasībām.

SIA Schenker uztur un nepārtraukti pilnveido savu drošības sistēmu, nodrošinot atbilstību augstākminētajam standartam, kura prasības tiek papildinātas katru otro gadu.

Pēdējā atjaunināšana: 23.10.2015

Uz lappuses sākumu