. .

The page is printed

Compliance

Atbilstība

DB Schenker savā darbībā ievēro Deutsche Bahn grupas ētikas kodeksa vadlīnijas

Pamatojoties uz likumdošanu un DB ētikas kodeksu, DB grupas ietvaros tiek noslēgti pārskatāmi un neapšaubāmi skaidri līgumi, kas ir saskaņā ar biznesa ētikas vadlīnijām, noteikumiem un citiem regulējumiem.

Iekšējie noteikumi paredz vadlīnijas, ko biznesa darījumos izmanto gan darbinieki, gan uzņēmuma vadība,  un kuri tiek ietverti arī  līgumos ar klientiem:

Šie iekšējie noteikumi nosaka uzvedību sekojošās situācijā:

  • Labumi – pieņemšana un sniegšana

Caurspīdīgas vadlīnijas par rīcību situācijās, kad tiek saņemti vai sniegti labumi trešajām pusēm, kā ari atlīdzības saņemšanu no paša uzņēmuma;

  • Uzņēmuma īpašuma aizsardzība

vadlīnijas par biznesa un komercnoslēpumu, ka ari DB grupas aktīvu aizsardzību

  • Aizliegtas vienošanās / cenu saskaņošana

informācija un vadlīnijas par to,  kā izvairīties no konkurences ierobežošanas līgumiem, cenu fiksēšanas  un piedāvājumiem, kas ierobežo godīgu konkurenci

  • Aģenti, brokeri, konsultanti

noteikumi par sadarbību un partnera izvēli

  • Interešu konflikts

Vadlīnijas par to,  kā izvairīties no interešu konflikta, tas ir - starp darbinieku privātām interesēm un darba devēju


Tomēr var gadīties situācijas, kad par aizdomām par likumdošanas vai nopietnu ētikas kodeksa pārkāpumu ir jāziņo. Visērtākais veids,  kā mūsu klienti, biznesa partneri un darbinieki to varētu izdarīt, ir  ziņojumu par aizdomām iesniegšana, izmantojot mūsu weblapu DB Schenker Alert Line (anonīmo ziņojumu līnija) vai zvanot pa tālruni 80002288371 ##855-314-6245.

Pēdējā atjaunināšana: 23.10.2015

Uz lappuses sākumu