. .

The page is printed

Klimata Pārmaiņu Finanšu Instruments

Jaunākās ziņas

SIA Schenker ražošanas ēku energoefektīva renovācija

19/05/2011 Iepirkumu Uzraudzības Biroja mājas lapā (www.iub.gov.lv) ievietots sludinājums par konkursu "SIA Schenker ražošanas ēku energoefektīva renovācija".

31/05/2011 Notika iesniegto materiālu izvērtēšana un izvērtējot iesniegtos materiālus, tika pieņemts projekta uzvarētājs - "Preiss Būve", projeta summa 498 259,81 Ls.

13/06/2011 Noslēgts līgums CL-2011/23 ar būvuzņēmumu - "Preiss Būve". Projekta beigu termiņš 01/11/2011.

08/09/2011 Energoefektīvas Būvniecības un Atjaunojamo Energoresursu tehnoloģiju komplekso risinājumu potenciāls klimata pārmaiņu ierobežošanai. Pēc KPFI finansēto objektu apskates "DB Schenker Latvia" birojā notika ekspertu diskusija, kurā piedalījās gan izņēmēji, gan valstisko un nevalstisko profesionālo institūciju, akadēmisko aprindu un zinātniski pētniecisko institūciju pārstāvji.

.

Pēdējā atjaunināšana: 09.09.2011

Uz lappuses sākumu