. .

The page is printed

Muitošanas pakalpojumi

Muitošanas pakalpojumi

SIA SCHENKER piedāvā muitošanas pakalpojumus tiem klientiem, ar kuriem noslēgts Līgums par muitošanas pakalpojumiem un ir saņemta pilnvara, ar kuru klients pilnvaro SIA SCHENKER veikt muitas formalitāšu kārtošanu.

Nepieciešamie dokumenti, veicot importa vai eksporta muitas formalitātes:

 • CMR – transporta pavadzīme;
 • Preču rēķins (invoice) –oriģināls;
 • Transporta rēķins;
 • Pilnvara –oriģināla;
 • Preču izcelsmi apliecinošs dokuments – oriģināls (EUR sertifikāts, rēķins – deklarācija);
 • Sanitārās robežinspekcijas dokuments, ja nepieciešams (rotaļlietām, pārtikas precēm u.c.);
 • Importa vai eksporta licences, ja nepieciešamas (tekstilprecēm, stratēģiskām precēm, medikamentiem u.c.);
 • Samazinātas PVN likmes apliecinoši dokumenti (piem. Veselības ministrijas apliecība) precēm, kurām var  tikt piemērota samazināta  PVN likme.

  Nepieciešamie dokumenti, veicot tranzīta muitas formalitātes:

 • CMR – transporta pavadzīme;
 • Preču rēķins (invoice) vai citi dokumenti, pēc kuriem var noteikt preču muitas vērtību;
 • Pilnvara – oriģināla;
 • Pasūtījums tranzīta muitas procedūras piemērošanai;
 • Galvojuma polise (tikai gadījumos, kad klients izmanto savu transportu).

Preču rēķinā (invoice) nepieciešamā informācija:

 • Nosūtītājs, nosaukums, adrese;
 • Saņēmējs, nosaukums, adrese;
 • Pircēja nosaukums, adrese, ja pircējs nav preces saņēmējs;
 • Piegādes adrese;
 • Rēķina Nr. un datums;
 • Preces nosaukums/apraksts;
 • Preces kods;
 • Preces bruto un neto svars;
 • Preces vienību skaits;
 • Preces vienas vienības cena;
 • Preces vērtība, valūta;
 • Transportēšanas iepakojumu skaits (vietu skaits);
 • Piegādes noteikumi (saskaņā ar Incoterms);
 • Rēķins/deklarācija AED, ED (līdz 6000 EUR)- preču izcelsmes apstiprinājums, ja nav preču izcelsmes sertifikāts (EUR1, ATR, Origin).

Pēdējā atjaunināšana: 03.11.2015

Uz lappuses sākumu