. .

The page is printed

Bīstamo kravu pārvadājumi

Bīstamo kravu pārvadājumi

Bīstamās kravas ir tādas kravas, kuras var nodarīt kaitējumu cilvēkiem un apkārtējai videi.

Bīstamās kravas saskaņā ar starptautiskām konvencijām (katram pārvadāšanas veidam  atbilst sava) tiek iedalītas 13 klasēs.

Bīstamo kravu klases

Bīstamo kravu klases

(DOC | 0,17 MB)
DOC lejupielādēt

*Lūdzu, ņemiet vērā, ka vielām var būt vairāk kā viena bīstamība, tādā gadījumā iepakojumam ir jāpiestiprina vairākas bīstamības zīmes.

SIA Schenker piedāvā bīstamo kravu pārvadājumus visu klašu vielām, izņemot 1., 6.2. un 7. Papildus ir jāsaskaņo pārvadājumi gadījumos, ja kravām nepieciešams nodrošināt arī temperatūras režīmu.

Nosūtītāja pienākums ir atbilstoši klasificēt un marķēt bīstamās kravas. Katram iepakojumam, kurā atrodas bīstamā krava, jābūt marķētam ar vielas identifikācijas (UN) numuru un atbilstošo bīstamības zīmi.

Piemēram,

adr_images, Latvia

Papildus nosūtītāja pienākums ir aizpildīt bīstamās kravas deklarāciju.

Pēdējā atjaunināšana: 03.11.2015

Uz lappuses sākumu