. .

The page is printed

Mūsu vērtības

Ko mēs atbalstām

DB Schenker strādā atbilstoši DB Group principiem, kas atspoguļo kompānijas misiju, vīziju un vērtības. Galvenie jautājumi ir: kas mēs esam? Kāda ir mūsu misija? Kā mēs to realizējam?

Kās mēs esam?

Mēs esam vadošais loģistikas uzņēmums.

Mēs esam veiksmīgi attīstījuši mūsu kompāniju un nodrošinājuši tai daudzsološu nākotni. 

Mēs pastāvīgi izstrādājam mobilos loģistikas risinājumus vietējā, nacionālajā un globālajā līmenī.

Mēs esam sasnieguši vadošas pozīcijas visās savās darbības nozarēs starptautiskajā tirgū.

Kādi ir mūsu sasniegumi?

Mēs vēlamies kļūt par vadošo loģistikas uzņēmumu pasaulē.

Mēs veidojam mūsu vadības pozīcijas, balstoties uz ekonomiskiem, sociāliem un ekoloģiskiem ilgtspējas  aspektiem. Mēs saskaņojam šos aspektus, lai nodrošinātu  gan uzņēmuma panākumu ilgtspējīgu attīstību, gan  sabiedrības atzinību.

Ekonomikas aspekti: kā tirgus līderis, mēs piedāvājām saviem klientiem augstākās klases mobilitātes un loģistikas risinājumus.

Sociālie aspekti: kā viens no vadošajiem darba devējiem Vācijā un arī ārpus tās, mēs veidojam abpusēji uzticamas  attiecības ar kvalificētiem darbiniekiem, kuri, savukārt,  ar entuziasmu izturas  pret savu darbu DB un klientiem.

Apkārtēja vide: kā uz apkārtējo vidi vērstā uzņēmumā, mūsu produkti nosaka standartus efektīvai resursu izmantošanai.

Kā mēs to sasniedzam?

Mēs pārliecinām savus klientus, darbiniekus un investorus.

Orientācija uz klientu: mūsu klienti un viņu vajadzības vienmēr ir pirmajā vietā, tāpēc,  ka  tieši apmierināti klienti ir veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats. Mūsu klienti izvēlās mūs, jo mēs nodrošinām augstu produktu kvalitāti, konkurētspējīgas cenas un  pakalpojumus, uz kuriem var paļauties.  

Ekonomiskie panākumi: mēs cenšamies paaugstināt  mūsu uzņēmuma vērtību, lai iegūtu piekļuvi kapitāla tirgiem un nodrošinātu turpmākas investīcijas.

Progress: mēs veicinām elastīgu attīstību, gatavību mācīties, kvalitātes uzlabošanu un pastāvīgu „status quo” pilnveidošanu. Attiecīgi mēs piedāvājam saviem darbiniekiem motivējošu darba vidi un iespēju līdzdarboties uzņēmuma panākumu sasniegšanā. Inovatīvie risinājumi rada  jaunas tirgus iespējas.

Sadarbība: mēs uzskatām, ka  mūsu darbinieku apmierinātība veido  priekšnoteikumu klientu apmierinātībai un panākumiem biznesā.

Atbildība: mēs strādājam, balstoties uz vienotības principu un rūpēm par ieinteresēto pušu vajadzībām. DB Schenker ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas  rūpējas par apkārtējo vidi.

Pēdējā atjaunināšana: 03.11.2015

Uz lappuses sākumu